چگونه به ریسک‌های پروژه پاسخ دهیم؟


 پاسخ‌دادن به ‌ریسک

سه پاسخ ریسک

هدف نهایی مدیریت ریسک شناسایی روش‌های پاسخ به ریسک است که ریسک‌های خطرناک را به سطوح قابل قبول کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، باید فرصت‌ها به حداکثر برسند - ما می‌خواهیم احتمال و اثر ریسک‌های مثبت را افزایش دهیم، بنابراین پاسخ ها باید ما را در موقعیتی قرار دهند که در صورت تحقق ریسک‌ها، از آنها نهایت استفاده را ببریم. اگرچه گزینه‌های ما عملاً بی نهایت هستند، اما از نظر .تئوریك فقط سه گزینه داریم

اجتناب کردن

اجتناب‌از ریسک به معنای تصمیم‌گیری در مورد شروع یا ادامه فعالیتی است که در وهله اول ریسک را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، اگر نمی‌خواهیم iPad ما بیفتند یا آسیب ببینند، از iPad استفاده نکنید - به قلم‌ها، کاغذها و کلیپ بورد‌ها متوسل شوید. در این حالت، ما به طور موثری احتمال بروز ریسک را به صفر می‌رسانیم.

تغییر احتمال

اگرچه ممکن است نتوانیم از ریسک به‌طور کامل جلوگیری کنیم، اما ممکن است بتوانیم احتمال وقوع آن را کاهش دهیم. به عنوان مثال، ما ممکن است یک رویداد را  در خشک‌ترین ماه سال، در فضای باز برگزار کنیم تا احتمال خسارت ناشی از بارش باران را کاهش دهیم. همچنین، ممکن است برای افزایش احتمال تحقق یک فرصت مداخله کنیم.

در مثال ایلان ماسک، ما ممکن است 1،000،000 دلار برای حضورش به او پیشنهاد دهیم که احتمال کمک او را یک شبه از "به ندرت" به "تقریباً قطعی" تغییر کند.

تغییر اثر

 اگر بتوانیم احتمال را تحت تأثیر قرار دهیم، می‌توانیم درصورت بروز به عنوان یک مسئله (رخداد) اثر یک ریسک را نیز تغییر دهیم.

 ما می‌توانیم این کار را با انتقال ریسک به شخص دیگر (به‌عنوان مثال، با قرارداد کاری فرعی با کار متخصص)، یا تقسیم اثر یک ریسک با یک شرکت بیمه، انجام دهیم.

 

هزینه مدیریت ریسک

گزینه‌های پاسخ به ریسک لزوماً درهر شرایطی از یکدیگر جدا و مناسب نیستند.

انتخاب مناسب‌ترین پاسخ ریسک مستلزم توازن هزینه‌ها و تلاش‌های اجرا در برابر منافع آن، با در نظر گرفتن تعهدات قانونی، اجتماعی و سایر تعهدات حاصل می‌شود.

کمی شبیه مورد کسب و کار به نظر می‌رسد، اینطور نیست؟

در حقیقت، فرایند تصمیم‌گیری کاملاً مشابه است - مشکل را تعریف کنید، هزینه‌ها و مزایای پاسخ‌های جایگزین را درنظر بگیرید و توصیه‌هایی را ارائه دهید. حتی می‌توانید از تحلیل چند معیاره استفاده کنید! و ذینفعان ... آیا ما به ذینفعان اشاره‌ای کردیم؟

درواقع، شما همیشه باید ارزش ها و برداشت‌های ذینفعان و مناسب‌ترین راه‌ها برای برقراری ارتباط با آنها را درنظر بگیرید.  از این گذشته، اگرچه چند روش پاسخ به ریسک ممکن است به یک اندازه کارآمد باشد، اما برخی از روش‌های پاسخ به ریسک می‌تواند برای برخی از ذینفعان بیشتر از سایرروش‌ها قابل قبول باشد.ودرصورتی که گزینه‌های پاسخ به ریسک روی عملیات یا ریسک‌های دیگر سازمان اثر بگذارد، آن دسته از ذینفعان سازمان نیز باید در تصمیم‌گیری نقش داشته باشند.

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: