شناسایی ذینفعان- شایستگی‌ها علاقه‌مندی‌ها


  Header-STH  

 

انتصاب یا چیدمان ترکیب نفرات در ساختار سازمانی پروژه، حتی الامکان می‌بایست بر اساس شایستگی‌های آن‌ها، امکانات و تناسب با پروژه و ساختار سازمانی آن باشد. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع، در این مقاله یک مورد از این شایستگی‌ها توضیح داده می‌شود.

هم می‌بایست افراد علاقه‌مند بالقوه شناسایی گردند و هم مستمراً در جهت ایجاد یا افزایش علاقه‌مندی و پیوند نفرات با پروژه کوشش نمود. همکاری با نفرات بی‌انگیزه یا غیر علاقه‌مند به پروژه، قطعاً تبعات منفی فراوانی را به همراه خواهد آورد. راهبر و مدیر پروژه با توجه به شرایط سطح سازمانی خود می‌بایست حتی المقدور از نفرات علاقه‌مند دعوت به همکاری نمایند. استفاده از افرادی که اعتقاد یا علاقه‌ای به پروژه ندارند، هر قدر که دارای شاخص‌های بالای شغلی و حرفه‌ای باشند کمک چندانی به پروژه نخواهد نمود. پیشنهاد می‌شود حتی یک فرد با توانایی‌های متوسط ولی با انگیزه بالا به یک فرد نامی و اسم و رسم‌دار ترجیح داده شود. کشف دلایل علاقه‌منمدی نفرات نیازمند بررسی‌های بیشتر و مدیریت ذینفعان خواهد بود، اما غالباً افراد به این دلایل به پروژه علاقه‌مند می‌شوند: کسب اعتبار حرفه‌ای، افزایش درآمد، بهبود شرایط شغلی، احساس مسئولیت و اخلاق حرفه‌ای، بهره‌برداری‌های علمی در پروژه‌های پژوهشی، علایق و ویژگی‌های شخصی و آموزش مسائل جدید و کاربردی. "فردی که خود را بزرگتر از پروژه می‌بیند، هر قدر هم که نامی، متخصص و توانمد باشد، کمک چندانی به موفقیت پروژه نخواهد نمود و چه بسا در مواقع که نیاز به وی وجود دارد، پروژه را رها کند."

 

 

 

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: