فرآیند همکاری با سازمان ها

در گام نخست بهتر است فرم درخواست ارائه خدمات که در همین صفحه جهت دانلود قرار داده شده است، توسط سازمان یا شخص متقاضی، دانلود و به صورت کامل تکمیل گردد.
پس از اطمینان از تکمیل فرم درخواست ارائه خدمات، متقاضی فرم مذکور را به آدرس پست الکترونیکی شرکت که در بخش تماس با ما در وب سایت شرکت راهبری مدیریت آرمانی قرار داده شده است، ارسال فرمایید.
کارشناسان شرکت راهبری مدیریت آرمانی براساس اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی، بررسی‌های اولیه را انجام داده و با سازمان متقاضی با شماره درج شده در فرم درخواست تماس خواهند گرفت.
پس از اطمینان از اینکه نیاز کارفرما به دقت شناسایی شده و خدمت مورد نظر، برای کارفرما مناسب خواهد بود، از کارفرما درخواست می‌شود تا سند درخواست برای پیشنهاد (RFP) را تهیه نماید. شرکت راهبری مدیریت آرمانی آمادگی دارد در تهیه این سند نیز با کارفرما همکاری نماید.
در صورت صلاحدید کارفرما، مشاوران شرکت راهبری مدیریت آرمانی، در زمینه تهیه اسناد مناقصه، راهنمایی‌های لازم را ارائه خواهند نمود.
در نهایت، پیشنهادی فنی و مالی با هدف حل مشکل کارفرما و تامین الزامات و نیازهای وی تدوین می‌شود. این پیشنهاد شامل، مراحل اجرای کار، برنامه کلان، ساختار تیم اجرایی و سایر جزئیات لازم خواهد بود.
پس از ارائه پیشنهاد، کارفرما می‌تواند درخواست نماید تا کل یا بخشی از پیشنهاد اصلاح و مجددا برای ایشان ارسال گردد.
پس از اطمینان کارفرما از کفایت و جامعیت پیشنهاد، قرارداد توسط کارفرما تنظیم شده و اسناد مورد نیاز برای عقد قرارداد از شرکت راهبری مدیریت آرمانی اخذ می‌شوند.
پس از تنظیم قرارداد، نسخ قرارداد توسط کارفرما و شرکت راهبری مدیریت آرمانی امضا شده و نسخ مربوطه به سازمان‌های ذیصلاح ارائه می‌شود. همچنین نامه ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما به شرکت راهبری مدیریت آرمانی ارسال می‌گردد.
پس از دریافت نامه ابلاغ به کار، کارشناسان شرکت راهبری مدیریت آرمانی با رعایت اصول استاندارد مدیریت پروژه، اقدام به آغاز مدیریت و اجرای پروژه می‌نمایند.