اشتهای ریسک


 

 اشتهای ریسک

  حدتحمل ریسک

اصطلاحات اشتهای ریسک و حدتحمل ریسک معمولاً به درجه‌ای از عدم اطمینان اطلاق می‌شود که یک فرد (معمولا در قبال یک پاداش یا یک منفعت) حاضر است بپذیرد. به‌عنوان مثال، پیگیری سریع زمانبندی یک پروژه، ریسکی است که معمولاً برای دستیابی به تکمیل زودتر پروژه (یعنی منفعت ایجاد شده) می‌پذیریم.

افراد و گروه‌ها نسبت به ریسک، نگرشی اتخاذ می‌کنند که بر نحوه واکنش آنها به ریسک اثر می‌گذارد. این نگرش‌ها نسبت به ریسک تحت تأثیر ادراک، تحمل وپیشینه‌های ذهنی دیگر است که تاجایی که ممکن است باید صریح باشد. بااین حال، مسئله این است که همه سازمان‌ها وذینفعان، درجات مختلفی از ریسک را دارند که مایل به پذیرش آن هستند.

علاوه بر این، از نظر ماهیت، پروژه‌‎ها از کسب و کار معمول، پر ریسک‌تر هستند. بنابراین برای هر پروژه یا برنامه کاری باید برای ریسک یک رویکرد ثابت ایجاد شود و ارتباطات درمورد ریسک و نحوه مدیریت آن باید شفاف و صادقانه باشد.

ماتریس احتمال / اثر

ماتریس احتمال / تأثیر ابزاری محبوب برای مدیریت ریسک است که معمولاً هم در پروژه‌ها و هم در مورد کسب وکار معمول استفاده می‌شود.

 

اثر

ماتریس ریسک

قابل توجه

5

اصلی

4

متوسط

3

جزئی

2

ناچیز

1

25

20

15

10

5

تقریبا قطعی

5

احتمال

20

16

12

8

4

بسیار محتمل

4

15

12

9

6

3

محتمل

3

10

8

6

4

2

به احتمال کم

2

5

4

3

2

1

به ‌ندرت

1

 

 

اثر

آستانه ریسک

قابل توجه

5

اصلی

4

متوسط

3

جزئی

2

ناچیز

1

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

کم

تقریبا قطعی

5

احتمال

زیاد

زیاد

متوسط

متوسط

کم

بسیار محتمل

4

متوسط

متوسط

متوسط

کم

کم

محتمل

3

متوسط

متوسط

کم

کم

کم

به احتمال کم

2

کم

کم

کم

کم

کم

به ‌ندرت

1

 

اگرچه ماتریس معمولا برای محاسبه امتیاز رویداد ریسک به عنوان پردازش‌گر، استفاده می‌شود (همانطورکه در موضوع آخر انجام دادیم) و وظیفه مهم‌تر آن،تعیین آستانه‌های ریسک سازمانی توافق شده برای هر پروژه است.

دراین مثال، آستانه‌های ریسک برای پروژه در سه سطح پایین، متوسط ​​و بالا تعیین شده است، جایی‌که هر ریسکی با رتبه بندی از 8-15 به‌عنوان یک ریسک متوسط ​​درنظر گرفته شود، رتبه‌های زیر 8 به‌عنوان ریسک سطح پایین و رتبه های بیشتر از 15 به‌عنوان ریسک سطح بالا شناخته می‌شوند.

بنابراین در ادامه مثال قبلی ما که آسیب رساندن به یک iPad بود، ریسک با امتیاز 12، ریسک متوسط ​​تلقی می‌شود. درحالی که حضور ایلان ماسک که فقط 5 امتیاز داشت، یک ریسک (فرصت) با سطح پایین محسوب می شود.

استراتژی پاسخ دهی

صرف نامگذاری یک ریسک به صورت کم، متوسط ​​یا زیاد، هیچ دردی از پروژه دوا نمی‌کند مگر اینکه اقدامی در ارتباط با آن  صورت گیرد. به همین دلیل است که پاسخ دهی در هر آستانه باید کاملاً مشخص و به طور مداوم اعمال شود. برای این پروژه ریسک‌های سطح بالا نیازمند اقدام فوری می‌باشد.

اقدام

پاسخ ریسک

رتبه

ساختار تفکیک کار-زمانبندی -بودجه

نیاز به اقدامات، منابع و استراتژی‌های پیشرفته به‌منظور اجرای سریع برای اجتناب، کاهش(تشدید) و یا از سوی دیگر کنترل ریسک

زیاد

فهرست ثبت ریسک-زمانبندی-بودجه

استفاده از ذخایر احتیاطی برای پاسخ به ریسک در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد، شناسایی ماشه‌ها برای پیاده‌سازی و مرور متناوب فاکتورهای ریسک طرح

متوسط

فهرست ثبت ریسک

پذیرش ریسک، با حفظ اقدامات، منابع و استراتژی فعلی برای جلوگیری از بالارفتن ریسک

کم

 

ما باید اقداماتی را در برنامه پروژه خود بگنجانیم که بیان کند اقدام X را انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که ریسک یا رخ نمی‌دهد، یا احتمال وقوع آن کمتر می‌شود، یا اگر اتفاق بیافتد، به اندازه پیش‌بینی قبلی بر پروژه ما تأثیر نمی‌گذارد.

ازطرف دیگر، یک ریسک متوسط، ما را ملزم به ایجاد یک شرایط احتیاطی می‌کند. احتیاطی اقدامی است که فقط در صورت بروز ریسک (رخ دهد) اعمال می‌شود.

به عنوان مثال، چون ممکن است iPad ما آسیب دیده باشد، ما می‌توانیم قیمت یک iPad جایگزین را در بودجه خود کنار بگذاریم تا در صورت لزوم ، پول موجود برای خرید یک iPad جدید را داشته باشیم.

همچنین در صورت لزوم، شناوری موجود در برنامه شما می‌تواند به‌عنوان یک زمان احتیاطی مورد استفاده قرار گیرد.

از آنجاکه می‌توانید به طور پیش فرض زمان یا پول را به صورت احتیاطی کنار بگذارید، زمانبندی و بودجه پروژه بایدباتوجه به آن به‌روز شود.

شما همچنین باید بر ریسک‌ها نظارت کنید تا ببینید آیا ریسک تحقق می‌یابد یا شرایط آن تغییر می‌کند.

اسنادی که ما برای مدیریت آن استفاده می‌کنیم ثبت ریسک نامیده می‌شود. درنهایت، ما ریسک‌های کم را پذیرش می‌کنیم.

با انجام این کار ما ریسک موجود در ثبت خود را تأیید و کنترل می‌کنیم، اما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهیم و هیچ‌گونه کمک هزینه‌ای به آن اختصاص نمی‌دهیم مگر اینکه شرایط تغییرکند تا آن را به سطح تهدید بالاتر برساند.

ما این راحتی با وجود زمان محدود و منابع کمیاب در دسترس پروژه‌ها، نداریم که به‌طور کامل هر ریسکی را که ممکن است در یک محیط عملیاتی انجام دهید، پاسخ دهیم.

با این اوصاف، مهم است که شما با دقت آستانه‌ها اقدامات مربوطه خود را در سطوحی تنظیم کنید که با انتظارات ذینفعان و اشتهای ریسک سازمان شما هم تراز باشد.

 

 

 

 

 

 

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: