چالش‌های مدیریت پروژه در شرکت‌های برق منطقه‌ای


Important Challenges For Project Management Systems Implementations in Regional Electric Companies

 

مقدمه

پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی، نظیر پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه در شرکت‌های برق منطقه‌ای چالش‌های فراوانی دارد. در این مقاله کوتاه سعی شده است 7 چالش مهم در استقرار سیستم مدیریت پروژه در شرکت‌های برق منطقه‌ای که موفقیت این سیستم را تهدید می‌کند، اشاره شود.

 

1 

 احتمال عدم حمایت مدیران ارشد شرکت برق منطقه‌ای

پیاده‌سازی یک سیستم مدیریتی بدون حمایت مدیران ارشد امری بعید بنظر می‌رسد. یکی از مواردی که کارکنان برای اعتماد به یک سیستم مدیریتی به آن نیاز دارند، حمایت مدیران ارشد است. اگر طی فرآیند استقرار یک سیستم مدیریتی نظیر مدیریت پروژه یک سری اقدامات از افراد خواسته شود، و از سوی دیگر مدیران ارشد (نظیر مدیر عامل، معاون طرح و توسعه، معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات، معاون مالی و پشتیبانی، مدیر دفتر فنی و مهندسی و سایر افراد)، ارزشی برای فعالیت‌های مذکور قائل نباشند، و یا انتظار فعالیت‌های متناقض یا دیگری را داشته باشند، نتیجه‌ای جز سردرگمی کارکنان و شکست در استقرار سیستم نخواهد داشت.

 

 

2

 احتمال عدم انگیزه کافی در کارکنان شرکت برق منطقه‌ای

از دیگر ریسک‌های پیاده‌سازی سیستم مدیریت پروژه عدم انگیزه کافی در کارکنان است. این عدم انگیزه دلایل مختلفی دارد که در هر سازمان متفاوت است. برای مثال عدم انگیزه کارکنان در پروژه بعضا به مورد قبل (عدم حمایت مدیران ارشد) باز می‌گردد و بعضا به دلیل عدم تعادل بین شرح وظایف و ظرفیت افراد است. این ریسک باید حتی الامکان در مدیریت تغییر پیش از پروژه و حین اجرای پروژه کاهش داده شود.

 

 

3

احتمال عدم کفایت نیروی انسانی شرکت برق منطقه‌ای

در پیاده‌سازی مدیریت پروژه در شرکت‌های برق منطقه‌ای، نیاز به نیروی انسانی متخصص و به تعداد کافی است. بعضا در برخی از شرکت‌ها این ظرفیت از افراد وجود ندارد. مشاور بایستی براساس وضعیت سازمان در حوزه منابع انسانی پیشنهادی را برای کاهش یا حذف چنین ریسک‌هایی ارائه دهد.

 

 

4

احتمال عدم صلاحیت کافی مشاور

بعضا ممکن است مشاور انتخاب شده در حوزه پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه صلاحیت کافی را نداشته باشد. برای اینکه این مشکل در اواسط اجرای کار برای شرکت شما رخ ندهد، توصیه می‌شود، همانطور که در مقاله 7 نکته کلیدی پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه در شرکت‌های برق منطقه‌ اشاره شده است، در انتخاب مشاور دقت نمایید.ی ای ش

 

 

5

 احتمال ابهام در شرح خدمات پیمان

پیشنهاد می‌شود برای افزایش اطمینان خود و سهولت کار مشاور، شرح خدمات مشخص و کاملی را در قالب محدوده پروژه پیش از عقد قرارداد با مشاور تعیین نمایید. شرح خدمات استقرار نظام مدیریت پروژه طیف گسترده‌ای از خدمات را در برمی‌گیرد. برای اطمینان از شرح خدمات مناسب می‌توانید از خود مشاور راهنمایی بگیرید. تیم مشاوره ما در شرکت راهبری مدیریت آرمانی با افتخار آماده ارائه راهنمایی‌های لازم در این حوزه به شرکت‌های برق منطقه‌ای است.

   

6

 احتمال تعارض با سایر پروژه‌های سازمان

در شرکت‌هایی نظیر برق‌های منطقه‌ای معمولا پروژه‌های بهبود و سیستم‌های مدیریتی زیادی تعریف می‌شوند. برای آنکه سیستم مدیریت پروژه کاملا همسو و یکپارچه با سایر سیستم‌ها باشد، بهتر است پیش از اجرا، عناوین و شرح فعالیت‌های پروژه‌های بهبود توسط کارفرما در اختیار مشاور قرار گیرد.

 

 

7

 احتمال عدم رعایت ترتیب اجرای پروژه‌های استقرار نظام و توسعه نرم افزار

یکی از مهمترین نکات در پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه که اکیدا توسط ما توصیه می‌شود این است که توسعه نرم افزار مدیریت پروژه با پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه اشتباه گرفته نشود. بهتر است در سازمان نظام مدیریت پروژه ابتدا به صورت فیزیکی پیاده‌سازی شود و پس از اطمینان از کارا بودن نظام، در فاز آتی توسط ابزارهای نرم‌افزاری آن را تسهیل نمود. این پیشنهاد دلایل مختلفی دارد که موضوع این مقاله نیست. اما در نهایت بهتر است طی یک پروژه ابتدا نظام در شرکت برق منطقه‌ای مستقر شود و پس از تحویل خروجی‌ها و اخذ نتایج، اصلاحات لازم در نظام صورت پذیرد و پس از آنکه اطمینان نسبی از نظام حاصل شد، در فاز بعدی توسط نرم افزارهای متناسب‌سازی شده تسهیل گردد.

 

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

1


نظر شما: